Čovek je despot od prirode, i…

Čovek je despot od prirode, i voli da bude mučitelj.