Lenjivci nisu samo oni koji ne rade, vec i oni…

Lenjivci nisu samo oni koji ne rade, vec i oni koji mogu da rade bolje.