Samo umno biće ima sposobnost da deluje prema…

Samo umno biće ima sposobnost da deluje prema predodžbi zakona tj. prema načelima ili volji.