Šta onda drugo može biti slobodna volja, ako ne…

Šta onda drugo može biti slobodna volja, ako ne autonomija, tj. svojstvo volje da sama sebi bude zakon.