Kad bi žena mogla birati da li da o njenom prestupu…

Kad bi žena mogla birati da li da o njenom prestupu sudi muški ili ženski sud, za svog bi suca sigurno izabrala prvi.