Nasilje je zaista…

Nasilje je zaista u rodu sa strahom.