Ko mrzi žene, zapravo je prema njima galantniji od onoga koji ih voli…

Ko mrzi žene, zapravo je prema njima galantniji od onoga koji ih voli; onaj ih, naime, smatra nesavladivima, a ovaj se još nada da će sa njima izići na kraj.