Ako već trebam pasti neka to bude…

Ako već trebam pasti neka to bude sa što veće visine.