Ljubav je laka psihička bolest koja se…

Ljubav je laka psihička bolest koja se uspešno leči brakom.