Lud je samo onaj čija se…

Lud je samo onaj čija se ludost ne poklapa sa ludošću većine.