Ono što je najvažnije je koliko…

Ono što je najvažnije je koliko dobro hodaš kroz vatru.