Draga, govorim joj, tamo napolju ljudi sada beru paradajz…

Draga, govorim joj, tamo napolju ljudi sada beru paradajz, grašak, čak i pamuk; ljudi i žene umiru pod suncem. Ljudi i žene umiru po fabrikama ni za šta, za neku crkavicu… Cujem zvuk ljudskih života razderanih na parčiće. Ti ne znaš koliko sreće imamo.