Ako se dogodi nešto loše, piješ kako bi zaboravio; ako se…

Ako se dogodi nešto loše, piješ kako bi zaboravio; ako se dogodi nešto lepo, piješ kako bi proslavio; a ako se ništa ne dogada, piješ kako bi se nešto dogadjalo.