Svet se počinje spasavati spasavajući jednog čoveka; sve…

Svet se počinje spasavati spasavajući jednog čoveka; sve ostalo je ili grandiozna romantika ili politika.