Ljudi koje svi vole…

Ljudi koje svi vole ne menjaju svet.