Zar ne misliš da je dirljivo smešna ova…

Zar ne misliš da je dirljivo smešna ova mala čekaonica izmedju lutanja i lutanja?