Svaki je trenutak istina, samo što…

Svaki je trenutak istina, samo što poneki ima lažnog čoveka.