Ljudsko stopalo je remek delo…

Ljudsko stopalo je remek delo inženjeringa i umetnosti.