Svaka naša spoznaja počinje…

Svaka naša spoznaja počinje sa osećanjima.