Traži savet od onoga ko…

Traži savet od onoga ko dobro sobom vlada.