Ja smatram svoj dan izgubljenim ako mi se…

Ja smatram svoj dan izgubljenim ako mi se barem jedna žena toga dana ne osmehne.