Najveća je greška svakog muškarca, ako se…

Najveća je greška svakog muškarca, ako se zaljubi u jednu ženu. Zaljubiti se sme, ali samo u sve žene.