Istorija celog dosadašnjeg društva jeste…

Istorija celog dosadašnjeg društva jeste istorija klasnih borbi.