Nikada nije ni…

Nikada nije ni bilo kao što je bilo.