Živeo sam dovoljno dugo da…

Živeo sam dovoljno dugo da zadovoljim prirodu i slavu.