Ljubav je jača od smrti i od…

Ljubav je jača od smrti i od straha pred smrću.