Tuga prenosi čoveka iz veće…

Tuga prenosi čoveka iz veće savršenosti u manju.