Zlo koje jedno drugom nanosimo vreme briše i…

Zlo koje jedno drugom nanosimo vreme briše i srce zaboravlja, ali časovi sreće ostaju – njihov sjaj je u nama.