Srećni smo samo onda kada od sutrašnjeg dana ništa ne tražimo…

Srećni smo samo onda kada od sutrašnjeg dana ništa ne tražimo, a od današnjeg sa zahvalnošću primamo ono što nam nosi.