Svako ko prestane učiti je star, bilo da…

Svako ko prestane učiti je star, bilo da ima dvadeset ili osamdeset godina.