Jedinu pravu sigurnost u današnjem svetu čoveku mogu pružiti…

Jedinu pravu sigurnost u današnjem svetu čoveku mogu pružiti znanje, iskustvo i sposobnost.