Draž saznanja bila bi neznatna kad se na…

Draž saznanja bila bi neznatna kad se na putu ka njemu ne bi moralo savladati toliko stida.