Ako postupaš dobro sa ljudima i oni ce…

Ako postupaš dobro sa ljudima i oni ce postupati dobro s tobom.. u devedeset posto slučajeva.