Valja imati na umu da je hrabrost uvek slepa, jer ona…

Valja imati na umu da je hrabrost uvek slepa, jer ona ne vidi opasnost i neprilike.