Uveravanje je često…

Uveravanje je često korisnije od sile.

Objavljeno
Kategorizirano kao Sila Označeno