Ljubav prema bespomoćnom, ljubav prema…

Ljubav prema bespomoćnom, ljubav prema siromašnom i strancu, početak su bratske ljubavi.