Za većinu ljudi danas, pojam ljubavi podrazumeva da vas…

Za većinu ljudi danas, pojam ljubavi podrazumeva da vas neko voli, a ne da ste vi sposobni da volite.