Ako sam ja ono što imam i ako onda izgubim to…

Ako sam ja ono što imam i ako onda izgubim to što imam, ko sam onda ja?