Ne zavisi od tebe hoćeš li biti bogat, ali…

Ne zavisi od tebe hoćeš li biti bogat, ali zavisi od tebe hoćeš li biti srećan.