Demokratija je ništa drugo do rekurentna sumnja da je…

Demokratija je ništa drugo do rekurentna sumnja da je više od polovine ljudi u pravu više od polovine vremena.