Šta vredi galopirati ako se…

Analiziranje humora je poput seciranja žaba. Malo ljudi je zainteresovano i žaba umire.