Plašljiv čovek ne može da bude srećan. Ljudi ga…

Plašljiv čovek ne može da bude srećan. Ljudi ga ne trpe, žene ga ne vole, a i on sam sebe prezire.