Muzika je u suštini beskorisna, kao…

Muzika je u suštini beskorisna, kao što je i život.