Nije bitno ko započinje igru već…

Nije bitno ko započinje igru već ko je završava.