Malo ima stvari koje će ljude više odobrovoljiti nego kad…

Malo ima stvari koje će ljude više odobrovoljiti nego kad im ispričamo veliku nesreću koja nas nedavno snašla.