Filozofija je…

Filozofija je zdrav razum sa velikim rečima.