Bankrotiraćemo u uzaludnoj potrazi za…

Bankrotiraćemo u uzaludnoj potrazi za apsolutnom sigurnošću.