Diplomate su izmislili kako bi…

Diplomate su izmislili kako bi gubili vreme.